X

Wave pool

Khu hồ tạo sóng với diện tích ~ 13000m2 khi liên kết với Big Kahuna Pool.

Khu vực thích hợp dành cho gia đình bạn bè cùng nhau trải nghiệm. Bao gồm các khu vực:

  • Waterfall Features
  •  Kahuna Pool
  • Rope Course
Share
bg-1