X

Maui Lagoon

Tổ hợp các trò chơi nước hấp dẫn cho trẻ em như súng nước, cầu trượt, vòi phun, nón lật...

Khu vực thích hợp dành cho gia đình bạn bè cùng nhau trải nghiệm. Bao gồm các khu vực:

  • Waterfall Features
  •  Kahuna Pool
  • Rope Course
Share
bg-1